Meny Stäng

Arbeta säkert

Arbeta säkert

Truckolyckor

Ungefär 800 olyckor sker varje år på arbetsplatser där trucken är inblandad. Det är den vanligaste maskinen som är inblandad i olyckor på arbetsplatser som slutar med sjukfrånvaro. Närmare hälften av alla arbetsplatsolyckor med truckar sker inom tillverkningsindustrin, och främst inom metallindustrin. Utöver truckförarna själva förekommer lagerarbetare och maskinoperatörer ofta i statistiken.

Som truckförare vill man naturligtvis inte vara en del av de nästan 800 människor som varje år skadas i allvarliga truckolyckor. Den vanligaste olyckan där trucken är inblandad är klämskador, främst på ben och fötter. Utöver detta sker ofta kollisioner. Om arbetsplatsen är ett lager förekommer ofta andra truckar som det föreligger en kollisionsrisk med, även inredning, ställage med mer är vanliga att krocka med. Olyckor med truck beror ofta på skymd sikt för truckföraren, ohanterlig eller skrymmande last eller att föraren tappar kontroll över trucken.

Utöver materiell och personlig skada vid olyckor är arbetet med truckar ofta ensidigt vilket i längden kan medföra belastnings- och förslitningsskador. Ofta får truckförare besvär i nacke och rygg till följd av vridna arbetsställningar. På arbetsplatser med truck förekommer ofta höga ställage som kräver en väldigt precis och noggrann manövrering av trucken och det är i dessa lägen truckförare ofta vrider huvudet till olika extremlägen för att få bättre sikt. Detta är dessa rörelser som ger upphov till belastningsskador. Mer om ergonomiskt arbete finns längre ned. Utöver detta kan arbete med truck tidvis vara stressigt.

Förebyggande arbete

För att förebygga olyckor på arbetsplatser med truckar gäller det givetvis att se till att man har rätt truck för det jobb som ska göras. Klämskador kan till exempel ske med ledstaplare utrustade med åkplatta. Vet man att det föreligger risk för detta kanske en motviktstruck eller en åkstaplare är ett bättre alternativ. Innebär arbetet däremot att kliva in och ur trucken frekvent kanske just en ledstaplare med åkplatta är ett bättre alternativ ur ergonomisk synpunkt. Vidare förebyggs olyckor ganska självklart av utbildning. I de utbildningar som följer TLP-10 ingår säkert arbete som ett moment i utbildningen. Ett annat sätt att förebygga olyckor är att variera arbetet. Genom detta kan man dels undvika belastningsskador men även allmänt slarv i arbetet som i sig kan leda till olyckor på grund av ouppmärksamhet.

En del av det förebyggande arbetet kan vara att separera gående från trucktrafiken genom att låta truckarna köra i truckgångar avskilda genom exempelvis markeringar eller staket. För att göra arbetet bekvämare och minska risken för belastningsskador bör även golvytan som trucken arbetar på vara jämn för att mildra vibrationer och stötar. En bra idé är även att sätta upp rutiner, antingen av arbetsgivaren eller för sig själv, som skulle kunna innefatta ett par enkla rutiner att tänka på:

  • Anpassa körställningen i början av varje arbetspass, det vill säga ställa in stol, spakar och reglage så att de passar föraren.
  • Frekventa raster, till exempel en gång per timme.
  • Varva truckkörningen med andra arbetsuppgifter.

Ergonomiskt arbete – undvika belastnings- och förslitningsskador

Att arbeta ergonomiskt innebär att använda kroppen på ett bra sätt för att undvika belastningsskador. I de fall där arbetet är fysiskt krävande, vilket fallet för truckförare kan vara då det ofta kombineras med andra arbetsuppgifter, undviks eller åtminstone mildras många skador genom att hålla sig i fysisk god kondition. Träning och motion minskar även tröttheten och genom detta minskar också risken för olyckor. Då arbetet som truckförare tidvis kan vara stressigt, underlättas också återhämtningen av bra kondition. För att undvika långvarigt statiskt arbete med kroppen bör man se till att ha en bra arbetsposition i trucken. Stöd för underarmarna gynnar exempelvis musklerna i skuldrorna och det kan därför vara värt att lägga ett par extra sekunder på att ställa in armstöden korrekt innan man börjar köra.

När arbetet med truck kombineras uppgifter som innebär att lyfta och bära saker finns det ett par saker som är extra viktiga. När man ska lyfta något är det väldigt lätt att skada ryggen, man bör därför planera lyftet och tänka på följande:

  • Det är knäna och höfterna som ska arbeta.
  • Håll ryggen rak.
  • Stå bredbent intill det objekt som skall lyftas.
  • Lyft objektet när kroppen.
  • Undvik att göra en bär- och vridrörelse samtidigt med kroppen under själva lyftet.

Problemet med precist truckarbete inom bland annat lagerverksamhet med trånga utrymmen, gångar och ställage ligger ofta i de rörelser truckföraren gör med huvudet för att få bättre sikt. Därtill måste man ofta se sig omkring, såväl om sidorna som bakåt då truckarbete innebär ett frekvent backande och svängande. Många nödvändiga rörelser kan här underlättas genom att exempelvis utrusta trucken med backkamera samt speglar.