Meny Stäng

Lön för truckförare

Lönestatistik

Lönen för truckförare ligger oftast i spannet 20000 – 30000 sek. Den varierar med utbildningsnivå, efterfrågan på marknaden, erfarenhet hos truckföraren med mer. Den genomsnittliga lönen enligt https://www.framtid.se/yrke/truckforare ligger på 27500 sek. För närvarande (Okt, 2018) råder det balans på arbetsmarknaden.

Det är vanligt bland truckförare att arbeta i skift. I det fallet tillkommer utöver grundlönen också skifttillägg samt ersättning för obekväm arbetstid (ob). För mer information om skiftarbete, läs gärna vidare hur det är Att Jobba som Truckförare.