Meny Stäng

Olika typer av truckar och truckkort

Information om olika typer av truckar och truckkort.

Olika typer av truckar och truckkort

På denna sida finns information om de olika typer av truckar och truckkort som finns.

Kort om de olika typerna/klasserna

Kort om de olika tuckklasserna och trucktyperna som finns.

Mer ingående om varje typ finns längre ned.

 • Kategori A;
  • A1: Låglyftande plocktruckar där föraren kan lyftas upp till 1,2 meter.
  • A2: Ledstaplare med eller utan åkplatta. En vanlig variant är en uppfällbar åkplatta som kan användas att stå på vid transport samt fällas upp vid exempelvis körning i trånga utrymmen.
  • A3: Låglyftande åktruck som antingen kan köras ståendes eller sittandes. Används till transport av material och förare där lyfthöjden endast är 20 cm.
  • A4: Låglyftare. Dessa finns också med eller utan åkplatta och skiljer sig från ledstaplaren med, precis som låglyftande åktrucken, en lyfthöjd om endast 20 cm.
 • Truckkort B;
  • B1: Motviktstruck. Förmodligen den truck som oftast avses när någon bara säger “gaffeltruck” då det är den klassiska trucken med de tiltbara gafflarna fram och den svänger på bakhjulen. Lastens vikt kompenseras av truckens egna vikt.
  • B2: Höglyftande åkstaplare. Lik A2 trucken men lyfter högre och truckföraren sitter ned.
  • B3: Skjutstativtrucken, som är mycket användbar i trånga utrymmen och ofta används när en last behövs flyttas horistonellt medan trucken i sig är stilla.
  • B4: Höglyftande plocktruck. En annan variant av trucktyp A1, där föraren kan lyftas till höjder över 1,2 meter.
  • B5: Smalgångstruck. Precis som namnet antyder används denna trucktyp i lager där hyllorna står tätt intill varandra. Smalgångstrucken har gafflarna rätvinkligt mot truckensfärdriktning och trucken behöver således inte stå i linje med godset som ska flyttas utan skjuts istället ut åt sidan.
  • B6: Fyrvägstrucken. Den kanske mest flexibla trucken av alla då den kan sidoställa samtliga hjul och på så vis kan framföras åt vilket håll som helst, riktad hur som helst.
 • Truckkort C;
  • C2: Hjullastare. Hjullastaren går egentligen inom katerogin traktor men är även en typ av truck då den också kan användas med gafflar, även om en skopa är det vanligaste.
  • C3a: Containertruck. Används för att lyfta containrar och är en vanlig truck i hamnområden.
  • C3b: Timmertruck. Timmertrucken är försedd med gripklor istället för gafflar för att kunna greppa tag om timmerstockar. Används framförallt i skogsindustrin.
  • C4: Sidlastare. Lyfter likt smalgångstrucken lasten på sidan men är avsedd för större materialhantering som exempelvis en container.
  • C5: Grensletruck. Grensletrucken lyfter lasten mellan “benen” och under sig. Saknar gafflar men har istället ett lyftok med teleskopfunktion. Tack vare stöd på varje sida om lasten kan grensletrucken lyfta de tyngsta lasterna som till exempel båtar eller lastade containrar.
  • C7: Teleskoplastare som precis som containertrucken har lyftarmen ovanför sig men också har en teleskopfunktion så gafflarna kan nå längre fram.
 • Truckkort D;
  • D1: Dragtruck och flaktruck. D1 klassens truckar används för att dra laster istället för att lyfta dem. Dessa truckar är populära för interntransporter och särskilt vanliga inom linefeeding (förse produktionslinjer med material).
  • D2: Terminaltruck. Till skillnad från D1-truckrna där den släpande lastens kopplas på en dragkrok har terminaltrucken istället en vändskiva.
vektorgrafik låglyftande plocktruck
Låglyftande plocktruck, trucktyp A1.

A1 Låglyftande plocktruck

På den låglyftande plocktrucken står föraren på en plattform som är gjord för att vara lätt att kliva av och på. Plattfomen är halksäker. Plocktrucken används vanligen för att plocka ihop ordrar hos distributörer, grossister och större ehandlare. Plattformen som föraren står på är höjbar upp till 1,2 meter, behöver föraren kunna lyftas högre än så måste istället en höglyftande plocktruck användas vilket kräver truckkort för typ B4 (höglyftande plocktruck med förarlyft högre än 1,2 meter).

Plocktrucken som precis som namnet antyder används till plock, och då oftast orderplock, har därför ingen högre lyftkapacitet. Man vill flytta gods mellan olika golvplatser och därför räcker det att få upp godset en bit ovanför golvet.

vektorgrafik ledstaplare med eller utan åkplatta
Ledstaplare eller höglyftande ledtruck, typ A2.

A2 Ledstaplare eller höglyftande ledtruck

Ledstaplaren som är de vanligare namnet på den höglyftande ledtrucken är försedd med lyftstativ för att kunna få upp gafflarna till högre höjder. Denna trucktyp är mycket vanlig i mindre lokaler och lager för förflyttning av gods kortare sträckor där man dessutom har behov av att stapla eller köra upp pallar i ställage.

En av två egenskaper som gör ledstaplaren till ett mycket bra val är dels att den använder sig av så kallat stödbenstryck. Till skillnad från till exempelvis motviktstrucken som använder  motvikt för att balansera ut lasten har ledstaplaren istället två hjul längst fram som alltid är i marken, även när gafflarna är höjda. Detta ger givetvis större lyftkapacitet.

Den andra egenskapen hos ledstaplaren är den annan variant även har höjbara stödben, alltså inte bara gafflarna. Detta möjliggör dels lyfta av avsevärt tyngre gods eftersom stödbenen endast går ett par centimeter ovanför golvytan medan hjulen på stödbenen fortfarande är mot golvet men även lyft av två pallar samtidigt där den lättare pallen lyfts på gafflarna och den tyngre pallen lyfts med sötdbenen.

A3 Låglyftande åktruck

Den låglyftande åktrucken eller som den också kallas “åklåglyftaren” är precis som ledstaplaren en stödbenstruck vilken används för att flytta gods till och från olika golvplatser. Åklåglyftaren saknar därför lyftstativ men har oftast ratt samt möjlighet för föraren att sitta och köra, den lämpar sig i det fallet för längre transporter. Vanligt förekommande platser för åklåglyftaren är produktionlokaler inom industrin, olika typer av lager samt lastning och lossning vid lastkajer eller lastbryggor.

A4 Låglyftare

Låglyftaren är nästan densamma åklåglyftaren med skillnaden att låglyftaren har en fällbara platta vilket underlättar vid arbete i trånga utrymmen. I den vanliga låglyftaren finns det dock ingen sittplats utan trucken körs genom att föraren antingen går eller står på åkplattan. Den fördel vanliga låglyftaren kan ha gentemot åklåglyftaren är bättre precision genom att föraren är mer flexibel eftersom låglyftaren möjliggör manövrering av trucken medan man går bredvid eller bakom den.

B1 Motviktstruck

Motviktstrucken hanterar lasten framför främre hjulaxeln. Som namnet antyder balanseras lastens vikt upp av truckens egen vikt. Mindre motviktstruckar är vanligen eltruckar medan större motviktstruckar som går utomhus drivs av en dieselmotor.

Motviktstruckens största fördel är att den klarar av att lyfta gods från och till i vilken yta som helst. Övriga höglyftande truckar i kategori A och B har stödben. Därför måste allt material som staplats ovanpå varandra också ha plats för stödbenen längst ner och rakt under. Motviktstruckens gafflar är helt fria och gods kan därför ställas var som helst. Lyftstativet på en motviktstruck är tiltbart, vilket låter föraren köra med godset lutande mot trucken och kan därför ofta framföras i högre hastigheter och göra kraftigare bromsningar.

B2 Åkstaplare/Höglyftande åkstaplare

Åkstaplare eller höglyftande åkstaplare är en höglyftande truck försedd med lyftstativ. Åkstaplaren liknar ledstaplaren då trucken har stödben men föraren sitter eller står och kör i en hytt. Vanligen är förarplatsen vinklad mot truckens färdriktning och man sitter sidledes och kör.

Många åkstaplare har en lyfthöjd över 6 meter. De åkstaplare som lyfter över 4-5 meter utrustas ofta med sidostabilisatorer. Då åkstaplaren är försedd med hytt skyddas också föraren om material skulle ramla ned vid arbete med gafflarna på hög höjd. Åkstaplaren är ett bra alternativ till ledstaplaren om man vill transportera material en längre sträcka då komforten är bättre eftersom man slipper stå och balansera på en åkplatta och istället kan luta sig mot hyttens sida.

B3 Skjutstativtruck

Skjutstativtrucken är en flexibel truck som fungerar både som en stödbenstruck och en motviktstruck. Truckens lyftstativ kan skjutas ut och lasten hamnar då framför främre hjulaxeln och balanseras upp av truckens egen vikt. Detta är till fördel om det inte finns plats för stödben under lasten som skall flyttas.

Finns det plats för stödben omkring under lasten, exempelvis en pall staplad på en annan pall, kan istället godset lyftas med lyftstativet i sitt inskjutna läge. Den kan då också lyfta tyngre eftersom lasten hanteras mellan bakre och främre hjulaxeln.

Skjutstativtrucken är på så vis ett sorts mellanting mellan motviktstruck och stödbenstruck. Den är också höglyftande, många skjutstativtruckar har en lyfthöjd på 12 meter och är mycket vanlig inom lagerverksamhet. 

B4 Höglyftande plocktruck

Höglyftande plocktruck används när föraren själv behöver lyftas. En vanlig arbetsplats för den höglyftande plocktrucken är orderplock hos ehandelsföretag, grossister och distributörer. Hos mindre sådana används vanligen den låglyftande plocktrucken där föraren lyfts till en maxhöjd om 1,2 meter, men med tredjepartslogistik (TPL eller 3PL, där ett företag outsourcar leveransen av varor till ett annat företag) är det vanligt med stora höglager där föraren behöver lyftas till högre höjder än så.

Från den höj och sänkbara plattformen kan föraren handplocka gods från olika hyllor och trucken körs manövreras även från denna plattform.

Detta underlättar också när man vill inte vet innehållet i ett emballage som står högt upp eller bara behöver en del av det, och man slipper följaktligen lyfta ner hela godset.

B5 Smalgångstruck

Smalgångstrucken används främst i lager där utrymmet mellan lagerhyllorna är mindre. Trucktypen har blivit populärare eftersom företag med lager hellre expanderar på höjden än ytmässigt. Denna trucktyp kan användas i lager där lagerhyllorna står så pass tätt som under 4 meter.

Smalgångstrucken är inte mycket bredare än en vad en vanlig EU-pall är lång då den lyfter gods sidledes. Detta gör denna trucktyp mycket smidigt. På vissa modeller följer förarhytten med gafflarna upp. Detta underlättar givetvis sikten när det görs lyft från högre höjder, vilket denna trucktyp också klarar av. Smalgångstruckar brukar åtminstone klara av 1,5 ton på 10 meters höjd.

B6 Fyrvägstruck

Denna sista trucktypen i kategori B truckar är fyrvägstrucken. Det är sorts skjutstativtruck som kan ställa hjulen i vilken riktning som helst. Lyftstativet kan, precis som på en skjutstativtruck, skjutas ut längre än främre hjulaxeln. Därmed får man en motviktstruck som kan köras i alla riktningar. När lyftstativ inte är utskjutet får man egenskaperna av en stödbens truck som också kan köras i alla riktning.

Fyrvägstrucken är på så vis en sort hybrid mellan motviktstruck, stödbenstruck och sidlastare vilket gör den till den mest flexibla trucken av alla typer. Många fyrvägstruckar har också ställbara gafflar som gör den till ett utmärkt val både för pallhantering och för att lyfta långgods och många modeller går lika bra utomhus som inomhus.