Meny Stäng

Om Gaffeltrucken

Om Trucken

En gaffeltruck är ett litet fordon som används för att lyfta och flytta material över korta avstånd. Gaffeltrucken utvecklades i början av 1900-talet av olika företag, inklusive Clark, som var en transmissionstillverkare, och Yale & Towne Manufacturing, som tillverkade liftar. Sedan andra världskriget har användningen och utvecklingen av gaffeltrucken kraftigt expanderat över hela världen. Gaffeltruckar har blivit ett oumbärligt redskap för tillverkning och lagring. År 2013 uppvisade de 20 största tillverkarna en försäljning på 30,4 miljarder dollar, med 944 405 sålda maskiner.

Historia

Gaffeltrucken användes redan under andra världskriget men utvecklingen mot de moderna truckar vi ser idag började redan tidigare än så. Föregångaren till dagens moderna truckar var manuellt driva liftar. En av dom första elektrifierade truckarna introducerades år 1906 av Pennsylvania Railroad för att flytta bagage på deras järnvägsstation i Altoona. Varför gaffeltrucken kom till från början var troligen en följd av första världskriget som hade skapat en arbetskraftsbrist, som kom att ersättas med olika typer av materialhanteringsutrustning. Däribland gaffeltrucken. Fortsatt utveckling och användning av gaffeltrucken skedde under 1920 och 1930-talet. Hydraulkraftstekniken och utvecklingen av elkraft tillsammans med användandet av standardiserade pallar bidrog till att öka truckens popularitet.

Precis som efter första världskriget ledde även andra världskriget till en arbetskraftsbrist och således till ett större behov av maskiner för materialhantering. Många effektivare metoder började användas för lagring av produkter. Lagerhus behövde bättre truckar, mer manövrerbara och framförallt sådana som kunde nå högre till följd av den förbättring som skedde i designen av lager med smalare gångar och högre belastning på ställage. Detta ledde till att förarsäkerheten under 1950- och 1960-talet blev en allt viktigare fråga. Säkerhetsfunktioner som laststöd, hytter eller burar kring förarna och övervakningsskydd alltmer gick mot att bli standard. Nästa mål blev ergonomin för föraren. I slutet av 1980-talet började en mer ergonomisk design att integreras i nya truckar för förbättrad operatörskomfort, minskade skador och en ökad prouktivitet. Bland de stora tekniska förändringarna och förbättringarna som trucken genomgått finns införandet av växellåda och eltrucken. Eltrucken blev populär under 1990-talet tillsammans med bränslecellstekniken.

Allmänt om trucken och truckkörning

Gaffeltruckar är klassifierade för laster vid en angiven maxvikt beroende på hur lasten är placerad eftersom det påverkar tyngdspunktsavståendet. Oftast anges denna information på en skylt som finns på trucken, en typskylt som finns med från tillverkaren, och dessa maxlaster får inte överskridas. Större trucktyper har nästan uteslutande bakhjulsstyrning. Det ökar manövrerbarheten och gör att trucken så gott som kan rotera kring sin främre axel. Detta är speciellt användbart i olika lager där ställage och hyllor står tätt ihop.

En annan aspekt att ta hänsyn till vid truckkörning stabiliteten. Gaffeltrucken tillsammans med en last, ofta en pall, betraktas som en enhet med en och samma tyngdpunkt. Ju högre upp och längre ifrån truckens tyngdpunkt lasten befinner sig ju mer instabil blir transporten. Därför är det viktigt att:

  1. trucken körs med lasten nerhissad
  2. innan lyft sker ska gafflarna vara fullt under lasten och den skall ligga helt emot den vertikala delen av gafflarna

På moderna truckar anges ofta vilken vikt gafflarna bär på en display. Gaffeltrucken kan också användas till personlyft. I det fallet monteras en särskild bur med säkerhetsutrustning på gafflarna.

Gaffeltruckar är ett viktigt inslag i lager och distributionscenter och en nödvändighet hos företag med pallhantering. Olika typer av ställage för pallhantering förekommer och dessa är ofta mycket känsliga för skador, därför krävs det av truckförare i sådana miljöer att de är mycket noggranna då dessa ställage är byggda för att klara stora påfrestning rakt uppifrån. En krock från sidan kan medföra förödande konsekvenser. Ett annat vanligt förekommande arbetsmoment är att lasta gods in och ut från en lastbil. Även det kräver noggrannhet eftersom lastbilar med skåp har en begränsad takhöjd.

Gaffeltrucken manövreras vanligen med spakar som direkt styr hydralventiler och på så vis ändrar flödet av oljetryck till truckens olika hydralkomponenter. Det är också tack vare hydraltekniken trucken får sin höga lyft och lastkapacitet. Mindre truckar, sådana som oftast används inom lagerverksamhet, kan ha en lyftakapacitet upp till 5 ton. I hamnar och hos större distributionscenter kan truckarna klara upp emot 50 tons lyft av containrar och annat material.